AFDELING: Mill e.o.

Nieuws

Open imkerijdag

Een kijkje bij de imker in Mill en omgeving,
Het is weer zover. In het weekend van 13 en 14 juli is het weer de landelijke open imkerijdag. U kunt dan een kijkje nemen achter de schermen bij een imker. U kunt het gereedschap bekijken dat een imker gebruikt. Een kastbijtel, beroker, kap en nog veel meer. U krijgt uitleg over verschillende soorten kasten. Er is een imker die zelf nog de traditionele bijenkorven maakt. En natuurlijk kunt u de bijen bekijken in een observatiekast. Ook wordt er uitleg gegeven over het leven van de bijen dat nog verrassend complex is. Hoe het volk zich ontwikkeld en wat de verschillende taken zijn die bijen uitvoeren in hun korte leven, want bij zijn betekent niet alleen honing binnen slepen. Er zijn een groot aantal verschillende taken. En ook een jonge bij moet eerst ervaring opdoen voordat ze de wijde wereld in mag om naar nectar te zoeken. Een bijenvolk kent dus een behoorlijk ingewikkelde organisatie met strikte regels. Iets waar de imker rekening mee moet houden. Je kunt dus niet zomaar op ieder moment een volk binnen vallen. Maar u kunt er ook achter komen wat u zelf kunt doen om de bijen te helpen, in uw tuin of op uw balkon. En u mag bij de bijen zelf kijken, natuurlijk onder begeleiding van een ervaren imker. Niet in de kast. Dat zou te onrustig worden. Vraag er gerust naar bij een van de aanwezige imkers. Hij zal u er graag mee over vertellen. Kortom. De open imkerijdag. Een bezoekje dat garant staat voor een leuke en interessante middag. U bent welkom op de volgende plaatsen:
ZATERDAG 13 juli
Mevr. M. van der Heijden, Voortsestraat 19 Sint Hubert van 9.00 tot 16.00 uur
• Demo kaarsen rollen en gieten van was.
ZONDAG 14 juli
Landgoed tongelaar, Tongelaar 8, Mill van 11.00 tot 16.00 uur
• Observatiekast
• Korfvlechten
• Kinder activiteit
• Stand met bijenproducten
Landschapstuin Peelrust, Lorkenweg 4a Odiliapeel van 10.00 tot 16.00

Imkervereniging Ambrosius Mill eo

 

 

Lezing bioloog Albert Muller  

 

Op 27 mei 2019 hadden we in samenwerking met deImkervereniging uit Oeffelt een lezing georganiseerd. De lezing werd gegeven door bijenbioloog Albert Muller. Albert is bioloog aan de universiteit te Utrecht. Sinds 1975 heeft hij zelf bijen en vanaf 1979 is hij leraar bijenteelt. De lezing had als onderwerp korfimkerij, inclusief de hangkorf.

Toen iedereen binnen was (opkomst was magertjes, 13 personen) en van koffie of thee was voorzien, kon Albert met een kleine vertraging zijn lezing beginnen.

Hij begon over de oorsprong van het imkeren met bijpassende beeld presentatie. Langzaam kwamen we uit bij het korfimkeren. Albert ging in op de diverse vormen van korvenen de reden waarom ze zo verschillend zijn. We waren al even bezig toen de beamer het opeens begaf. Na wat proberen bleef de beamer dienst weigeren, dus dan maar verder zonder beeld en de later in de avond ingeplande film over de imkerij op de Lunenburger heide kwam ook te vervallen.                                                                               Na diverse stadia van korfimkeren behandeld te hebben ging het onderwerp over op de varroabestrijding. Hij deelde wat ervaringen met ons van zijn onderzoeken over varroabestrijding, waarin hij concludeerde dat wij imkers ons teveel met het reilen en zeilen van het bijen leven bemoeide. Hij vindt dat als je de natuur zijn eigen gang laat gaan, de bijen zich heel goed kunnen  redden. Na enige tijd hierover gediscussieerd te hebben kwamen we toch weer bij het korfimkeren terecht.                                                       Op het einde kwamen er nog diverse vragen vanuit de zaal met de daarbij behorende discussies en rond 22.15 uur kwam er een einde aan deze zeer informatieve avond.    Wendy Frehé van Imkervereniging Oeffelt bedankte Albert Muller voor de leerzame avond. De samenwerking van beide verenigingen was voor herhaling vatbaar.                      Na nog wat nagepraat te hebben ging iedereen tegen 23.00 uur huiswaarts.

 

Meeloopcursus Bijen.

 

Leden van de bijenhoudersvereniging “St. Ambrosius Mill e.o.” willen opnieuw in 2019 een  meeloopcursus organiseren voor mensen die belangstelling hebben voor het leven van de honingbijen. De afgelopen zes jaar hebben we deze cursus met succes aangeboden en de mensen die er aan deel hebben genomen zijn allen erg te spreken over de aanpak en informatie die men gekregen heeft.

 

Op deze manier willen wij onze ervaringen graag bij een breder publiek bekend maken. Het controleren en beheren van de natuurlijke ontwikkeling gebeurd al eeuwenlang maar is daardoor niet minder boeiend. Door dit “beheer” probeert de imker de opbrengst van de bijen te verhogen, zowel voor de productie van o.a. honing en was, als ook voor een zo goed mogelijke bestuiving van allerlei gewassen.

Het wel en wee van de honingbij is fascinerend. Ondanks ingrijpen van de mens (imker) zijn er een aantal vaste levenspatronen waarvan het bijenvolk gebruik maakt om te overleven. Tevens worden we nog steeds verrast door ontwikkelingen die een bijenvolk doormaakt.

 

Belangstellenden kunnen gedurende een bijenseizoen (aprilt/m september) de werkzaamheden van een imker van nabij meemaken en mogelijk actief meedoen.

Via onze coördinator kunnen belangstellenden zich opgeven. De coördinator heeft zicht op de diverse werkzaamheden en weet ook wie van onze imkers op dat moment werkzaam is of zal zijn in zijn bijenstal! Als mensen eenmaal of vaker willen meedraaien is dat mogelijk. 

 

Een overzicht van de werkzaamheden waar de ‘meeloper’ aan deel kan nemen!:

Medio april : als de temperatuur en de natuur het toelaat zal een voorjaarinspectie van de bijenvolken worden uitgevoerd. Diverse aspecten van het bijenvolk komen dan aan de orde zoals de grootte en de gezondheidstoestand van het volk, is de koningin goed aan de leg en vertonen de bijen een gezonde haaldrift.
Medio mei : De groei van het aantal bijen is in deze periode enorm en al snel zal er binnen de volken de neiging te zwermen(=voortplanting van een heel volk) ontstaan. De imker poogt dit te verhinderen door het maken van een z.g. “veger”. Daarbij wordt de huidige koningin met een flink deel van de bijen in een andere kast geplaatst.
Dertien dagen na het maken van de veger zal de imker de volken controleren op de geboorte van nieuwe koninginnen en proberen te zorgen dat het volk zonder problemen een nieuwe heerseres zal krijgen. Dit moet om praktische redenen in de tweede helft van de namiddag.
Eind juli/begin augustus: Hopelijk een overvloedige honingoogst!  Het afnemen van de honing en het “slingeren” staan dan op het programma.
Medio augustus: tijd om de volken klaar te maken voor de winter. Omdat de honing uit de volken is verwijderd, krijgen de bijen suiker als voer voor de winter. Tevens zal er een aanvang worden gemaakt met de ziektebestrijding.

 

De bijeenkomsten worden vooraf gegaan door  een kennismaking met de imkers en hun hobby. Er zal informatie worden verstrekt en ook wordt er een boek over bijen verstrekt. Naast informatie over de bijen is ook kennis over drachtplanten (waar bijen hun voeding halen) aanwezig.

De mogelijkheid bestaat tevens om bij verschillende imkers mee te lopen om ook verschillende werkwijze en visie op het ‘bijenhouden’ te zien en vergelijken. 

 

U dient zelf zorg te dragen voor dekkende kleding. Hulpmiddelen, zoals beschermkap en handschoenen zijn aanwezig. 

De kosten van deze meeloopcursus bedragen € 30,00. In dit bedrag is een boek over de praktijk van het houden van bijen , alsmede een hopelijk zelf geslingerde pot honing inbegrepen.

 

 

Aanmelden bij:

Christ Raaijmakers

christraaijmakers@gmail.com

tel: 0492-351353/06-51290433 

(Bijenvereniging Ambrosius is niet verantwoordelijk voor evt schade welke voortkomt uit het deelnemen aan deze cursus. Als mensen allergisch zijn voor de gevolgen van een bijensteek, raden wij hen aan eerst een afspraak met de huisarts hierover te maken)

Contactgegevens

BIJENZWERM! Wij helpen u.
Kijk links in het menu.
Secretariaat:
Zeelandsedijk 56
5453 RJ Langenboom

Secr@imkersmilleo.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.